Chat

UPOZORNENIE

Pulz rádio si vyhradzuje právo mazať komentáre, ktorých obsah bude v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti, porušoval by platné zákony Slovenskej republiky a nerešpektoval ducha Katolíckej univerzity.

Zanechajte nám svoj postreh, názor, príbeh  vo forme správy na chate.
Kontakt do štúdia: +421 948 176 053

 

 

Share